Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia (Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda) - doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc. Antolská 11 851 07 Bratislava poliklinika, prízemie, dvere: 22

Personál

Lekári

Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.

MUDr. Emil Scholtz, MPH

MUDr. Andrej Havalda, PhD.

MUDr. Rastislav Sysák, PhD.

MUDr. Zuzana Kosibová

MUDr. Bibiana Némethová

Sestry

Alžbeta Poláčková

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

  • Pondelok riziková gravidita (MUDr. Nižňanská PhD. a MUDr. Kosibová); 11:00 - 12:30 prenatálna poradňa (MUDr. Sysák); 13:00 - 14:30 detská gynekológia (MUDr. Sysák)
  • Utorok riziková gravidita (MUDr. Havalda PhD.); 13:00 - 14:30 prenatálna poradňa (MUDr. Scholtz MPH);
  • Streda riziková gravidita (doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc. a MUDr. Némethová); 10:00 - 12:30 trofoblastová choroba (doc. MUDr. Korbeľ, CSc.); 13:00 - 15:00 klinický seminár (MUDr. Némethová)
  • Štvrtok detská gynekológia (MUDr. Nižňanská PhD. a MUDr. Kosibová); 13:00 - 14:30 trofoblastová choroba (doc. MUDr. Korbeľ, CS a MUDr. Némethová)
  • Piatok riziková gravidita (doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.); 10:30 - 12:30 urogynekológia (MUDr. Havalda PhD.); 13:00 - 14:30 prenatálna poradňa (MUDr. Rastislav Sysák, PhD.)

Poznámka: Odbery: 07:00 - 08:00

Ďalšie informácie

  7.00 – 8.00 odbery biologického materiálu
  12.30 – 13.00 prestávka na obed
  15.00 – 15.30 upratovanie, dokumentácia

Zaradenie zariadenia: Gynekologické ambulancie , Štátna | Petržalka

Podrobnosti

Poisťovňa

  • DÔVERA ZP [24]
  • VšZP [25]
  • Union ZP [27]

Patrí pod zariadenia

UNB - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda