Diabetes a cestovanie

Diabetes a cestovanie
Zdroj: bigstockphoto.com

Cestovanie je príjemnou stránkou života. Niektorých diabetikov však vzdialenie sa od svojho lekára napĺňa obavami a strachom, iní zas svoje ochorenie pri plánovaní a realizácii cesty podceňujú.

Podmienkou bezproblémového cestovania je naplánovanie si cesty a uvedomenie si špecifík, ktoré cukrovka prináša. Na druhej strane, cestovanie, či už za poznávaním, oddychom, prácou alebo štúdiom, je príjemnou výzvou a u dobre kompenzovaného diabetika neprináša úskalia. Spojené je iba s niektorými prispôsobeniami, na ktoré je nutné včas myslieť a zabezpečiť si tak príjemný priebeh dovolenky alebo služobnej cesty.

Výber destinácie

Pri ceste na dovolenku je vhodné vybrať si krajinu, v ktorej je zabezpečená primeraná diabetická starostlivosť. Aj pri cestách do menej navštevovaných destinácií je možné stráviť príjemný čas, len sa treba na ne dostatočne pripraviť. Pred cestou je dobré poradiť sa so svojím lekárom.

Výlet do divočiny alebo amazonského pralesa nie je to, s čím môže diabetológ ľahko a spokojne súhlasiť, preto je vhodnejšie sa adrenalínových destinácií radšej vzdať a preferovať také, kde je zabezpečená dostatočná hygiena, ako aj dostupnosť lekárskej starostlivosti. Pri ceste za služobnými povinnosťami môže človek výber cieľovej krajiny ťažšie ovplyvniť. V tomto prípade sa ale vo veľkej väčšine problémy s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nevyskytujú. Zvýšenú, až veľkú opatrnosť treba mať pri návšteve zaostalých krajín.

Poistenie

Pred cestovaním je dôležité uzavretie vhodnej zmluvy o poistení, pri jej podpisovaní upozornite na svoje ochorenie. Pri riešení prípadných poistných udalostí by neupozornenie mohlo vplývať na poistné plnenie.

Potvrdenie o ochorení

Pri cestách do zahraničia by si diabetici mali k svojim dokladom pribaliť aj potvrdenie od lekára o ochorení a aj o jeho liečbe. Lekársky nález je najlepšie mať v jazyku krajiny, do ktorej sa cestuje, ale univerzálne použiteľná je angličtina. V prípade potreby je veľmi zložité získavať výpis zo zdravotnej dokumentácie z domovskej krajiny.

Okrem obchodných názvov liekov je vhodné poznať aj účinnú látku. Nie všetky lieky sú dostupné vo všetkých krajinách a navyše, aj liek od rovnakého výrobcu sa môže predpisovať pod iným názvom v rôznych krajinách. Názov účinnej látky tak pomôže presne určiť liečbu kdekoľvek na svete. Na väčšine diabetologických ambulancií sú dostupné aj predtlačené kartičky o ochorení, ktoré po vyplnení podávajú najzákladnejšie informácie o diagnóze a jej liečbe.

Odporúča sa mať pri sebe  aj telefónne číslo svojej diabetologickej ambulancie, kde môžete v prípade potreby konzultovať svoje otázky alebo nejasnosti. Potvrdenie o ochorení a o jeho liečbe je nevyhnutné pre diabetikov I. typu, ktorí sú odkázaní na pravidelný prívod inzulínu. Potvrdenie o type a dávke podávaného inzulínu alebo inzulínového analógu má byť samozrejmou súčasťou osobných dokladov.

Príznaky hypoglykémie neodborník ľahko zamení s inými príznakmi, najčastejšie so zvýšeným požitím alkoholu. A doba, kým sa rozozná hypoglykémia a zabezpečí sa potrebný prísun glukózy sa tak môže nebezpečne predlžovať.

Očkovanie

Pred cestou sa informujte o povinnom a odporučenom očkovaní v krajine, do ktorej cestujete a s dostatočným predstihom pred cestou sa dajte zaočkovať. Bežným je očkovanie proti hepatitíde B a A, chrípke, pneumokokovej infekcii, pri cestách do tropických krajín proti žltej zimnici, brušnému týfu, meningokovej meningitíde, besnote, niekedy sa podáva antimalarická profylaxia.

Autor článku: MUDr. Adriana Ilavská, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: