Prieskum v okresoch Brezno a Banská Bystrica zmapuje zdravie populácie

Aký je zdravotný stav obyvateľstva v SR? Je lepší ako v roku 1993, kedy sa zapojilo do intervenčného programu CINDI? Ubudlo fajčiarov, obéznych, ľudí s vysokým tlakom krvi či s vysokým cholesterolom? Odpovede na tieto otázky by mal dať prieskum zdravotného stavu obyvateľstva v rámci programu CINDI.

"Okresy Banská Bystrica a Brezno skladbou obyvateľstva z hľadiska vekového zloženia, vzdelanostnej úrovne, ako aj ďalších parametrov predstavujú priemer obyvateľstva SR. Preto ich už v roku 1992 vybrali ako modelové na napĺňanie celonárodného programu intervencie proti chronickým najmä kardiovaskulárnym a nádorovým chorobám CINDI. Zameriava sa na vykonávanie intervenčných aktivít, ktorých cieľom je pozitívna zmena životného štýlu ľudí, a tým aj ich ozdravenie," vysvetlila riaditeľka CINDI programu Mária Avdičová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.     Súčasťou programu je prieskum zdravotného stavu obyvateľov orientovaný predovšetkým na zmapovanie rizikových faktorov chronických chorôb. Týka sa faktorov vyplývajúcich zo životného štýlu, ako je fajčenie, nezdravé stravovanie, fyzická inaktivita a zvládanie stresu, ale aj rizikových biologických faktorov, teda merateľných, najmä zvýšeného tlaku krvi, hladiny celkového cholesterolu v krvi, triglyceridov a glukózy, nadváhy až obezity a brušnej obezity. Patrí medzi ne aj osobná a rodinná anamnéza prítomnosti chorôb a chorobných stavov u priamych príbuzných.

Prieskum sa vykonáva každých päť rokov od roku 1993 na vzorke 2000 vybraných účastníkov vo veku 15 až 64 rokov. V poradí už 4. prieskum, ktorý organizuje banskobystrický RÚVZ v rámci programu CINDI a ktorý potrvá do konca roku 2008, schválil hlavný hygienik SR. Štúdiu podporujú odborníci verejného zdravotníctva, Svetová zdravotnícka organizácia a jej reprezentanti v SR, predstavitelia Slovenskej kardiologickej spoločnosti i pracovníci Stredoslovenského ústavu srdcovo-cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Cieľom prieskumu je zmapovať súčasný stav zdravia populácie modelovej oblasti, ale najmä zhodnotenie efektívnosti doposiaľ vykonaných intervenčných aktivít a prepracovanie nových stratégií v tejto oblasti.

V týchto dňoch budú do domácností zatiaľ obyvateľov v Banskej Bystrici a neskôr aj do okolitých dedín chodiť pozvánky na vyšetrenie do Poradne zdravia pri RÚVZ. Získané údaje budú slúžiť na posúdenie zdravotného stavu obyvateľstva na celom Slovensku a budú sa využívať pri plánovaní primárno-preventívnych a intervenčných aktivít zameraných na ozdravenie populácie, doplnila Avdičová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: