V Trnave majú najmodernejšie diagnostické centrum na Slovensku

Trnava sa môže pýšiť v súčasnosti najmodernejším diagnostickým strediskom na Slovensku. Nachádza sa v  Inštitúte zobrazovacej techniky (IZT) a jeho dobudovanie dnes zavŕšilo otvorenie pracoviska magnetickej rezonancie s kardiologickým vybavením Siemens Magnet Avanto v hodnote viac ako 50 miliónov Sk.

IZT tak môže poskytovať komplexné diagnostikovanie pacientov Trnavy, regiónu a v niektorých komoditách aj celého Slovenska. Najbližšie obdobne vybavené pracoviská sa nachádzajú vo Viedni a v Budapešti. „Do Trnavy sme prišli s víziou zvýšiť kvalitu a koncepciu vyšetrovania,“ povedal prednosta inštitútu Petr Bořuta. IZT má podľa jeho slov vybavenie za 230 miliónov Sk a rozlohou 600 m2. Svoju prvú prevádzku mamografie a ultrasonografie otvoril po prebudovaní suterénnych priestorov v Mestskej poliklinike na sídlisku Družba v apríli 2006, o niečo neskôr otvorili CT pracovisko. Inštitút začal svoju existenciu v Trnave budovať na základe pozvania lekárskeho družstva Aesculap, ktoré polikliniku prevádzkuje. „Boli sme iniciátormi, vzhľadom na to, že pri počte pacientov a rozľahlosti regiónu takéto kvalitné pracovisko absentovalo,“ uviedol predseda Aesculapu Gabriel Pavelek. 

Podľa Bořutu bude inštitút poskytovať špecializované kardiovaskulárne a onkologické vyšetrenia v dvojzmennej prevádzke. „Nové prístroje, ktorými disponujú naši lekári, predstavujú absolútnu svetovú špičku a umožnia vyšetrovať vrodené i získané ochorenia srdca, vykonávať cievne vyšetrenia hlavy a celého tela, špeciálne prehliadky zažívacieho traktu a tiež kĺbov a svalstva,“ povedal.

IZT má okrem toho aj kompletný digitálny archív všetkých vyšetrení. Je zároveň aj výučbovou bázou pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu, má nadviazanú spoluprácu s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb, Detským kardiocentrom a tiež zahraničnými lekárskymi a vedeckými pracoviskami. V súčasnosti má IZT osem lekárov-rádiológov špecialistov, deväť rádiologických technikov a tri sestry. Technologické vybavenia tvoria prístroje od najvýznamnejších svetových výrobcov ako Siemens, Toshiba, Chirana, AGFA či Vital Imaging.

Na otvorení v Mestskej poliklinike sa zúčastnili zástupcovia mesta, kraja i špecializovaných zdravotníckych zariadení. Medzi hosťami bol i významný detský kardiológ Jaroslav Siman, verejnosti známy od oddelenia siamských dvojčiat. Ten ocenil výnimočnosť trnavského pracoviska, daného komplexnosťou zobrazovacích metód.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: