Osem účastníkov školenia v okrese Zlaté Moravce ochorelo na gastroenteritídu

Osem účastníkov školenia v rekreačnom zariadení v okrese Zlaté Moravce ochorelo šiesteho mája na gastroenteritídu.

Zvýšený výskyt akútnych gastroenteritíd hlásil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Nitre. Výsledky vyšetrenia vzoriek vody z tretieho mája poukázali na fekálne znečistenie. Prevádzku v zariadení RÚVZ okamžite zastavil.

Úrad so sídlom v Žiari nad Hronom hlásil doplňujúcu informáciu k epidémii gastroenteritídy u obyvateľov domova dôchodcov a domova sociálnych služieb. Od piateho do 10. apríla ochorelo 58 klientov domova a deviati pracovníci zariadenia. RÚVZ vydal zákaz návštev, vykonal dôslednú dekontamináciu prostredia a nariadil prísne dodržiavanie hygienicko – epidemiologického režimu. Výsledky virologických vyšetrení potvrdili norovírusovú etiológiu ochorení.

Informácie TASR poskytol riaditeľ Úradu verejného zdravotníctva Ivan Rovný.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: