Včasná diagnostika znamienok Vám môže zachrániť život

Včasná diagnostika znamienok Vám môže zachrániť život
Zdroj: bigstockphoto.com

Malígny melanóm je zhubný tumor, ktorý môže vzniknúť z existujúceho znamienka, alebo sa môže vytvoriť na normálnej koži. V európskej komunite výskyt melanómu predstavuje 1 a 1,8 % - ný podiel rakovín u mužov, resp. žien. Incidencia melanómu sa zvyšuje rýchlejšie ako incidencia iných foriem rakoviny.

V posledných rokoch na Slovensku rapídne stúpa počet novozistených príadov aj u mladých ľudí. V krajinách ako Kalifornia, alebo Austrália sa krivka nárastu nových prípadov zastavila, čo sa pripisuje informovanosti obyvateľsva a ochrane pred UV žiarením.

Expozícia slnku, fenotyp pacienta, výskyt melanómu v rodine, alebo melanóm v osobnej anamnéze sú hlavným rizikovými faktormi. Na koži sa dajú pozorovať zmeny počas niekoľkých mesiacov, pokiaľ sa lézia kože zmení na melanóm.

Tumor žiaľ rýchlo metastazuje cez lymfatické a krvné cievy do lymfatických uzlín a následne do kostí pečene a pľúc.

Ochorenie je pri včasnej diagnostike 100 % vyliečiteľné!

Videodokumentácia znamienok patrí medzi najprogresívnejšie a najexaktnejšie spôsoby diagnostiky a sledovania materských znamienok. Po úspešnej ročnej skúsenosti s prácou s digitálnou kamerou klinika plastickej chirurgie Esthetic zakúpila najnovší update softwéru a kamerového diagnostického systému. Prostredníctvom videokamery sa znamienka nasnímajú a digitálne uložia. Následne sa pomocou svetelnej mikroskopie 20 – 70 násobne zväčšia. Pri nasledujúcom vyšetrení je možné porovnať predchádzajúci obraz.

Pomocou počítačovej analýzy – expertného systému skorej diagnostiky rakoviny kože, vyvinutého na univerzitnej klinike  Tubingen v Nemecku je možné znamienka  analyzovať a následne klasifikovať. Analýza prebieha na báze porovnávania vložených údajov.

V nasledujúcom prípade bol nemeckému pacientovi, po pravidelnej kontrole  odstránený névus na chrbte. Pri pravidelnej kontrole bola zistená farebná aj štrukturálna zmena. Následné histologické vyšetrenie potvrdilo intraepidermálnu dyspláziu melanocytov, ktorá zodpovedá počiatočnému štádiu melanoma in situ.

Okrajová hypopigmentovaná zóna zodpovedá mikroskopickým dysplastickým zmenám. Sám pacient nezaznamenal zmenu v znamienku, takže včasná diagnostika a odstránenie znamienka mu zachránila život.

Podozrivý dysplastický névus

Opakované vyšetrenie po 12 mesiacoch. Zmena na dolnom póle vykazuje farebné aj štrukturálne zmeny.

Umiestnenia znamienka

Analýza vykázala zmeny na znamienku

Autor článku: MUDr. Alexandra Novotná, PhD.

Dátum zverejnenia: