Ortopedické ambulancie v Košiciach sú už vo vynovených priestoroch. Namiesto pôvodného II. pavilónu už pacientom slúžia v Pavilóne zdravia

Ortopedické ambulancie v Košiciach sú už vo vynovených priestoroch. Namiesto pôvodného II. pavilónu už pacientom slúžia v Pavilóne zdravia
Zdroj: UNLP Košice
Košice, 11. apríl 2017 - Ambulancie Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva lokalizovaných v areáli na Rastislavovej ulici sa presťahovali v záujme zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti. Jeho súčasťou boli okrem dvoch ortopedických ambulancií pre dospelých a jednej pre deti aj priestory denného stacionára pre podávanie infúzií pre ortopedických pacientov.
 
Počas prác sa vytvorili aj nové priestory pre umiestnenie USG prístroja na vyšetrenie pohybového aparátu. Pri rekonštrukcii sa prihliadalo nielen na komfort pacientov, ale aj na zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotnícky personál. V nových podmienkach dochádza v Pavilóne zdravia ku skoncentrovaniu starostlivosti o pacientov s ochorením pohybového aparátu v zmysle umiestnenia pracovísk ortopédie, ortopedickej protetiky a taktiež rehabilitácie, osteológie a reumatológie do jednej budovy. To umožňuje nielen zlepšenie starostlivosti, ale aj zjednodušenie transportu pacientov, ktorých mobilita je často horšia. V nových podmienkach je dosiahnutý plne bezbariérový prístup do všetkých priestorov, ktorý v pôvodnom umiestnení nebol plne technicky realizovateľný.

Zdroj: UNLP Košice

Dátum zverejnenia: